วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าาาาาาาา🥺🥺🥺🥺

Self Check ให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ โดยพิจารณาข้อความว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุด หากพิจารณาข้อความ ไม่ถูกต้อง ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาตามหัวข้อที่กำหนดให้ 1. การเกิดตะกอนของดินโคลนในน้ำแสดงว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น -- ถูกหรือผิด ทบทวนหัวข้อ 1. 2. อะตอมของสารตั้งต้นบางชนิดจะสูญหายไประหว่างเกิดปฏิกิริยา ทำให้อะตอม ของผลิตภัณฑ์มีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป น้ำ + 1. 3. ปฏิกิริยาระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) กับกรดซัลฟิวริก (H,SO,) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นโพแทสเซียมซัลเฟต (K SO,) และน้ำ (H,O) มีสมการเคมี ตังนี้ 1. H,SO, + 2KOH * K,SO, + 2H,0 4. ถ้าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สและเกิดในระบบปิด มวลของ สารตั้งต้นจะเท่ากับมวลของผลิตภัณฑ์เสมอ 1. ไซด์ 5. ปฏิกิริยาที่ใช้พลังงานในการสลายพันธะมากกว่าสร้างพันธะจะทำให้สิ่งแวดล้อม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 2. 6. การผลิตปูนขาวต้องให้ความร้อนแก่แคลเซียมคาร์บอเนต (CACO,) เพื่อให้ สลายตัวเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO.) และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 2. หรือหินปูน แสดงว่าการผลิตปูนขาวเป็นปฏิกิริยาตูดความร้อน 3.1 7. การเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 8. หากนำโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ผสมกับน้ำส้มสายชู (กรดแอซีติก) จะได้เกลือของโลหะและน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ 3.1 9. น้ำส้มสายชูไม่ควรบรรจุในภาชนะที่ทำจากโลหะ เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ เกิดการปนเปื้อนของโลหะในอาหารได้ 3.1 10. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝนกรด เนื่องจากเมื่อทำ ปฏิกิริยากับน้ำในอากาศจะได้กรดคาร์บอนิก ทำให้น้ำฝนมีสมบัติเป็นกรด 3.2 ปฏิกิริยาเคมี 167 บันทึกลงไนสมุด ณ่
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!