คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยข้อ8หน่อยค่ะ🙏

14:22 พ. 22ก.ย. ริ 45% < BB Q & ปีา K432323100-TG - 5 X มอห้า 502 2432337100 เอกลาร 10 เอกสาร 11 K432323100-TG (L ปี (T} 200 คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 5. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 48 เซนติเมตร และมีพื้นที่เท่ากับ 135 ตารางเซนติเมตร ความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้เป็นเท่าไร 6. พ่อค้าคนหนึ่งขายพัดลมไปราคา 750 บาท พบว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้กำไรเป็นครึ่งหนึ่งของราคา พัดลมที่ซื้อมา ราคาทุนของพัดลมเครื่องนี้เป็นเท่าไร 7. รถสองคันเคลื่อนที่ออกจากสี่แยก รถคันแรกวิ่งไปทางทิศเหนือ รถคันที่สองวิ่งไปทาง ทิศตะวันออก เมื่อรถคันแรกวิ่งไปได้ 24 กิโลเมตร รถคันแรกจะอยู่ห่างจากรถคันที่สองมากกว่า สามเท่าของระยะทางของรถคันที่สองวิ่งไต้อยู่ 4 กิโลเมตร ระยะห่างของรถทั้งสองคันนี้ เป็นเท่าไร 8. แผ่นสังกะสีเรียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 4 เซนติเมตร เมื่อตัดมุมทั้งสี่ ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 5 เซนติเมตร แล้วพับขึ้นเป็นกล่องไม่มีฝาจะบรรจุทราย ได้ 480 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมแผ่นสังกะสีมีความกว้างและความยาวเท่าไร เฉลยกิจกรรมในหน้า 252 กิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่ 5 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม 2. ครูทบทวนความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 3. แต่ละกลุ่มช่วยกันหาว่ารูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม DEF ต่อไปนี้ มีความยาว ของเส้นรอบรูปต่างกันกี่หน่วย โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการแก้สมการ กำลังสองตัวแปรเดียว 2x-2 หน่วย 2y-1 หน่วย x หน่วย y-2 หน่วย *+2 หน่วย y+5 หน่วย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!