ภาษาไทย
มัธยมต้น

สอบถามข้อท้ายค่ะ พอดีเราไม่รู้ค่ะ ช่วยหน่อยค่า

14:39 ต จิ l .l 38% 4 ใบงานที่ 1.1 ศิราจา.. ๔.ในด้านภาษา จารึกเป็นเอกสารที่ให้ความรู้ในด้านใด ๔.ในด้านเนื้อหาสาระ ได้ไห้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ๖.ส่วนในฐานะที่เป็นวรรณคดี จารึกได้ให้คุณค่าในด้านใดบ้าง ๗.เมื่อกวีเกิดความประทับใจในความกล้าหาญ หรือคุณงามความดีของผู้ใดผู้หนึ่ง ก็ย่อม พยายามถ่ายทอดความรู้สึกนั้นไว้ในงานวรรณกรรม เป็นทำนองสตุดีเกียรติคุณของบุคคลผู้ นั้น ทำให้เกิดความรู้สึกชื่นชมและศรัทธาไปด้วย วรรณคดีประเภทนี้ เป็นวรรณคดีประเภท ใด จงยกตัวอย่างมาให้ดู

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!