คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ทำแบบไหนคะ

2 ป.5/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและ หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ด่อไปนี้ แล้วเขียนผังงานอธิบาย เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรม ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วเขียนผังงานอธิบาย การทำงานของโปรแกรม โดยให้บันทึกลงในสมุด สถานการณ์ที่ 1 : โป้ต้องการเขียนโปรแกรมรับชื่อของผู้ใช้งาน และเมื่อผู้ใช้งานป้อนชื่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ให้แสดง ผลทางหน้าจอว่า "สวัสดี คุณ (ชื่อผู้ใช้งาน) "
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!