ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ขอด่วนๆเลยได้มั้ยคะ รีบมากกกกกกก

l 10:09 น. e Image_202106. 0 Vocabulary A. Complete each sentence with the correct word or phrase. circus trick cage hard its own 1. My dog can do a clever 2. Suzie has a little bird at home. It lives in a 3. The exam will be difficult, so well need to study very 4. My hotel room has a bathroom. 5. I took my little brother to the He can walk on his two back legs! bathroom, so I don't have to share He liked the clowns best. 8. Choose the correct word or phrase with the same meaning as the blue words in each sentence. do something again and again until you are good at it enjoyable do Something for other people to see or hear wants to do something in the future different from most others 1. During the winter holidays I tried sking for the first time. It's fun. 2. Georgie is a very good musician. She practises the piano for two hours a day. 3. The City Orchestra is going to periorm a piece of music by Mozart. 4. Jeremy dreams of becoming a doctor, but hell have to study for many years. 5. Sarah lives in an unusual house. It's painted blue and it has round windows. In other words A. What is the main purpose of the passage? Circle 1, 2 or 3. 1. To describe an unusual circus. 2. To describe the dreams of young people. 3. To talk about the problems of animals in circuses. 8. Match each heading to the correct paragraph in the passage. 1. Paragraph 2. Paragraph 3. Paragraph Working hard in the circus and at school. No animals in this circus. A circus of young people. 13
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!