เคมี
มัธยมปลาย

โจทย์สองข้อนี้อ่านว่ายังไงคะ

Messenger 13:15 พ. 22 ก.ย. ๑ docs.google.com 1. * 1 คะแนน คำตอบของคุณ 2. * 1 คะแนน 'Cl คำตอบของคุณ
เรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉