สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 2.12 ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของทวีปอเมริกาเหนือ แล้วตอบคำถาม (ส 5.2 ม.3/2) คะบนเดิบ คะ 10 GDP ในภาคเศรษฐกิจ GDP ของภูมิภาคต่าง ๆ GDP เกษตรกรรม 5.97% ภูมิภาค สัดส่วน GDF (ดอลลาร์สหรัฐ) อุตสาหกรรม 22.23% อเมริกาเหนือ 22,203,427 92.8 บริการ 71.80% อเมริกากลาง 1,492,3527 6.2 แคริบเบียน 227,426 1.0 ที่มา : www.cia.gov, (2017) ที่มา : worldbank, (2018) 1. GDP ในภาคเศรษฐกิจบ่งบอกถึงลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือได้ว่าอย่างไร 2. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคบริการของทวีปอเมริกาเหนือจึงสูงกว่าภาคอื่น ๆ มาก 3. เพราะเหตุใดภูมิภาคอเมริกาเหนือจึงมีสัดส่วน GDP สูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ มาก 4. เพราะเหตุใดภูมิภาคแคริบเบียนจึงมีสัดส่วน GDP น้อยที่สุด 5. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือจะพัฒนาไปในทิศทางใด 24
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!