ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ตอบอะไรคะ

14:16 R 0 N U Vo) 4G+ เกย * l l 7% 6 docs.google.com/forms :D Write the letter you don't pronounce next to the word. (Who) * คำตอบของคุณ Write the letter you don't pronounce next to the word. (Write) * คำตอบของคุณ Write the letter you don't pronounce next to the word. (Comb) * คำตอบของคุณ Write the letter you don't pronounce next to the word. (Whistle) * คำตอบของคุณ ! Write the letter you don't pronounce next to
14:16 R 0 N U Vo) 4G+ เกย * l l 7% " docs.google.com/forms :D Write the letter you don't pronounce next to the word. (Leopard) * คำตอบของคุณ Write syllable with the stressed. (Musician) * คำตอบของคุณ Write syllable with the stressed. (Contest) * คำตอบของคุณ Write syllable with the stressed. (Geography) * คำตอบของคุณ Write syllable with the stressed. (Financial) * คำตอบของคุณ
14:16 x 0 N U ถ Vo) 4G+ เกย * l l 7% 6 docs.google.com/forms :D Write syllable with the stressed. (Japanese) คำตอบของคุณ What is a syllable division? * is a unit of organization for a sequence of speech sounds. is the pattern of stressed and unstressed words across a sentence. is the emphasis we place in a specific syllable of a word when pronouncing it. is an informal term for a letter of the alphabet that is usually left unpronounced. What is a silent letter? * is a unit of organization for a sequence of speech sounds. is the pattern of stressed and unstressed 0 words across a sentence. is the emphasis we place in a specific syllable of a word when pronouncing it. ! is an informal term for a letter of the <
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!