วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ วิทย์ครับ

เรื่องแสงและการมองเห็น เรื่องคลื่นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จงแสดงวิธีทำและอธิบาย จำนวน 5 ข้อ (15 คะแนน) 1. ดรรชนีหักเหของแก้วคราวน์เท่ากับ 1.52 จงหาอัตราเร็วของแสงในแก้วคราน์มีค่าเป็นเท่าใด 2. ถ้านำวัตถุวางระหว่างกระจกเงาระนาบสองบานทำมุมกัน 50 องศา จะเห็นภาพกีภาพ 3. แสงเคลื่อนที่ผ่านน้ำแข็ง ด้วยความเร็ว 2.30x 10 เมตรต่อวินาที จชัววดอ 4. คลื่นขบวนหนึ่งมีอัตราเร็ว 63 เมตรต่อวินาที และมีความยาวคลื่น 7 เมตร ความถี่ของคลื่นจะมี ค่าเท่าใด 5. คนที่มีสายตาสั้น หรือสายตายาว สามารถแก้ไขในการมองเห็นได้อย่างไร
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!