คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

จุดประสงค์การเรียนรู้ : หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลลัพธ์แต่ละตัวมีโอกาส เกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้ คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ช่องละ 1 คะแนน) กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีส้ม 2 ลูกและลูกบอลสีฟ้า 1 ลูก จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1) จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยิบลูกบอล 1 ลูก ตอบ. 2) จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้ม ตอบ. 3) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้ม ตอบ. 4) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีฟ้า ตอบ. 5) จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยิบลูกบอล 2 ลูกพร้อมกัน ตอบ . 6) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้มทั้งสองลูกจากการหยิบลูกบอลสองลูกพร้อมกัน ตอบ. 7) ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยิบลูกบอล 2 โดยหยิบลูกแรกแล้วใส่คืนก่อนหยิบลูกที่สอง ตอบ. 8) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีฟ้าทั้งสองลูก โดยหยิบลูกแรกแล้วใส่คืนก่อนหยิบลูกที่สอง ตอบ..
ความน่าจะเป็นม.3ค่า
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!