วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยนะคะ🤍💛

แบบทดสอบท้ายเล่ม เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 4 สถานการณ์ใดต่อไปนี้ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 1. น้ำมันแยกตัวกับน้ำ 2. ท่อเหล็กระบายน้ำฝน 3. ภูเขาน้ำแข็งลอยในน้ำทะเล 4. ก้อนลูกเหม็นมีขนาดเล็กลง 2. ข้อใดคือสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของน้ำส้ม ตามลำดับ 1. นำไฟฟ้า นำความร้อน 2. นำไฟฟ้า มีฤทธิ์เป็นกรด 3. ของเหลว มีรสเปรี้ยว 4. ของเหลว ติดไฟง่าย 3. ข้อใดเป็นการจัดเรียงอนุภาคของแก๊ส 1. อนุภาคอยู่ห่างกัน 3. อนุภาคอยู่ติดกัน 2. อนุภาคอยู่ชิดกัน 4. อนุภาคอยู่ใกล้กัน ปรากฏการณ์ทินดอลล์ใช้แยกสารผสมในข้อใดออกจากกันได้ 1. น้ำคลอง และน้ำแป้ง 3. น้ำเกลือ และน้ำเชื่อม 5. อนุภาคของน้ำแป้งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไร 1. 10-10 เซนติเมตร 2. น้ำปลา และน้ำตาล 4. น้ำเกลือ และน้ำนม 2. มากกว่า 10 เซนติเมตร ห์ 3. มากกว่า 10 เซนติเมตร 4. น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 6. ขณะที่มวลก้อนน้ำแข็งกำลังละลายมีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลง 1. มวลโมเลกุล 3. น้ำหนักโมเลกุล 2. ขนาดโมเลกุล 4. การเคลื่อนที่ของโมเลกุล 7. ข้อใดไม่ใช่ผลของความร้อนที่ส่งผลต่อสถานะของสาร 2. การแข็งตัว 1. การละลาย 4. การระเหย 3. การระเหิด ข้อใดมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือดของน้ำ 1. เมฆกลั่นตัวเป็นฝน 8. 2. ลูกเห็บที่ตกจากฟ้า 4. หิมะละลายกลายเป็นธารน้ำ 3. น้ำระเหยกลายเป็นเมฆ แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1
9. ข้อใดมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเยือกแข็งของน้ำ 1. เมฆกลั่นตัวเป็นฝน 2. ลูกเห็บที่ตกจากฟ้า 4. หิมะละลายกลายเป็นธารน้ำ 3. น้ำระเหยกลายเป็นเมฆ 10. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร 1. การเกิดเมฆ 2. การต้มไข่ 4. เทียนไขละลาย 3. การบูรมีขนาดเล็กลง 11. ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างธาตุและสารประกอบ 1. จำนวนอะตอม 2. การแยกสลาย 3. สมบัติของสาร 4. เนื้อสาร 12. ข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์ทั้งหมด 1. น้ำตาลและน้ำเชื่อม 2. ทองคำและทองคำขาว 3. ทองแดงและทองเหลือง 4. เกล็ดด่างทับทิมและแพลทินัม 13. ข้อใดจัดเป็นสารผสมทั้งหมด ะ 1. น้ำเชื่อมและแพลทินัม 2. น้ำอัดลมและน้ำนม 3. เงินและนาก 4. น้ำตาลและเกลือแกง 14. อนุภาคของสารในข้อใดผ่านกระดาษกรองได้ แต่ไม่ผ่านกระดาษเซลโลเฟน 1. นำสลัด 2. น้ำตาล น้ำอัดลม บ 3. นำคลอง 4. 15. สารในข้อใดมีจุดเดือดต่ำที่สุด น้ำหวาน 1. นำฯ 2. น้ำเกลือ 3. น้ำ 4. นำทะเล 16. สารในข้อใดมีจุดหลอมเหลวสูงที่สุด 1. ทองเหลือง 2. ทองคำขาว 3. ทอง 4. ทองสำริด 17. ส่วนประกอบใดของกล้องจุลทรรศน์ทำหน้าที่ปรับปริมาณแสงก่อนเข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุ 1. ปุ่มปรับภาพละเอียด 2. ไอริส ไดอะแฟรม 3. จานหมุน 4. คอนเดนเซอร์ 68 | แบบทดสอบท้ายเล่ม
25, วัตถุข้อใดมีสมบัติเหมือนเยื่อเลือกผ่าน 2. กระดาษกรอง 1. กระดาษแก้ว 4. กระดาษทิชชู 3. กระดาษเซลโลเฟน 26. จงพิจารณาสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ดังนี้ 60, แสง B + A + 6H,0 สารคลอโรฟิลล์ สาร A และสาร B คือข้อใด 1. สารละลาย 2. สารอนินทรีย์ 3. สารผสม 4. สารประกอบ 27. เซลล์ใบไม้ในชั้นใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุด 1. เซลล์ชั้นที่ 1 3. เซลล์ชั้นที่ 2 2. เซลล์ชั้นที่ 3 เซลล์ชั้นที่ 4 4. 28. ปัจจัยใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 1. ความเข้มของแสง 2. นำ 3. แก๊สออกซิเจน 4. อุณหภูมิ 29. จงพิจารณาการทดลองชุด A และ B A B จากการทดลองข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ต้นไม้ผลิตแก๊สออกซิเจน ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ที่มีส่วนช่วยให้ไฟติด 2. ต้นไม้ผลิตแก๊สออกซิเจน ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่มีส่วนช่วยให้ไฟติด 3. ต้นไม้ช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จึงทำให้ไฟติด 4. ต้นไม้ช่วยเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิง 30. ต้นไม้เปรียบเสมือนอวัยวะใดของร่างกาย 1. ปอด 2. ลำไส้เล็ก 3. กระเพาะอาหาร 4. ตับอ่อน 70 | แบบทดสอบท้ายเล่ม
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!