วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ😭

แบบฝึกหัดที่ 2.1 ตอบคำถามเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4. ธาลัส โรคแ จะมีโอ มีลักยิ้มแบบพันทาง ส่วนแม่ไม่มีลักยิ้ม แล้วลูกจะมีจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบใด และมีโอกาสเท่าโด แม่ พ่อ AA เAc มีลักผิ้ม X ในไทปรุ่นลูก ฟีโฟทป์หลุก ดังนี้น คhvองพฟ% และ66ม่ค่นั้ำมีชีโนไทย์ (แบบ Aa 50 ละ6บป 4a 5o/ ีล้าม ไม่สักยิม ไม่มีลิกรม 5. ฮีโม โรค พิโนไทป์ของารฝีลิกขึ้ม 504 (และไม่มีดักธิ้ง 50 - 2. เมื่อผสมพันธุ์ต้นถั่วลันเตาที่มีเมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้กับต้นที่มีเมล็ดสีเขียว แล้วต้นถั่วลันเตารุ่นลูกจะมีจีในไท และฟีโนไทป์แบบใด และมีโอกาสเท่าใด กำหนดให้ลักษณะของเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่น ส่วนลักษณ ของเมล็ดสีเขียวเป็นลักษณะด้อย แบบ แผน กำหๆ 3. การทดลองผสมพันธุ์ต้นถั่วลันเตาที่มีต้นสูงเหมือนกันทั้งคู่ แต่มียีนแบบเฮเทอโรไซกัส แล้วรุ่นลูกจะมีอัตราส่ว ของจีโนไทป์และอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็นเท่าใด จาก 1. 2. 3. 4. 5. พันธุกรรม : : :
ให้ A และ 4 แทนแอลคิดเด้นและด้อย yอ9การติดกัม 118เดับ 2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มีลักยิ้มแบบพันทาง ส่วนแม่ไม่มีลักยิ้ม แล้วลูกจะมีจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบใด และมีโอกาสเท่าใด 1. การมีลักยิ้มเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะเด่น ซึ่งถูกควบคุมโดยยืนบนโครโมโซมร่างกาย ถ้าพ, 4. ธาลี โรค แบบฝึกหัดที่ 2.1 ตอบคำถามเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1. การมีลักยิ้มเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะเด่น ซึ่งถูกควบคุมโดยยืนบนโครโมโซมร่างกาย มีลักยิมแบบพันทาง ส่วนแม่ไม่มีลักยิ้ม แล้วลูกจะมีจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบใด และมีโอกาสเท่าใด เท ค และ 4 แทนแอกคัดเด่นและต้อย ของการศีล้กผม 018ดับ จะ พ่อ X จโนไทปรนลูก Aa ฟิโฟทป์หลูก Aa มีลักิ้ม ีล้าม ไม่มีสกยิ่ม ไม่มดกรม ดังนั้น คาvองฟอ และ6มคนำ-มีชีโนไทย์ (แบบ AA 50 6กะ4บป a 50) พิโนไทป์ของmรลิกยิ้ม 50/ (เละไม่มีดึกจิ้ง 50/- 5. ฮี โ- 2. เมื่อผสมพันธุ์ด้นถ่วลันเตาที่มีเมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้กับต้นที่มีเมล็ดสีเขียว แล้วต้นถั่วลันเตารุ่นลูกจะมีจีโนไท และฟีโนไทป์แบบใด และมีโอกาสเท่าใด กำหนดให้ลักษณะของเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่น ส่วนลักษ ของเมล็ดสีเขียวเป็นลักษณะด้อย แบ แผน กำ 3. การทดลองผสมพันธุ์ดันถั่วลันเตาที่มีต้นสูงเหมือนกันทั้งคู่ แต่มียีนแบบเฮเทอโรไซกัส แล้วรุ่นลูกจะมีอัตราส่ว ส่สบ ของจีโนไทป์และอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็นเท่าใด จ 1 2. 3 30 พันธุกรรม - แ)
แบบฝึกหัดที่ 1.2 ตอบคำถามต่อไปนี้ 2. อธิบายโครโมโซมของเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตตามประเด็นที่กำหนด มนุษย์ สุนัข มีโครโมโซม 16. แท่ง หรือ 23 มีโครโมโซม แท่ง หรือ เป็นออโตโซม 44 แท่ง หรือ 22 คู่ เป็นออโตโซม แท่ง หรือ เป็นโครโมโซมเพศ 2 แท่ง หรือ 1 คู่ คู่ เป็นโครโมโซมเพศ แท่ง หรือ เซลล์ร่างกายมีโครโมโซม 46 แท่ง เซลล์ร่างกายมีโครโมโซม แท่ง เซลล์สืบพันธุ์มีโครโมโซม เมื่อเกิดการปฏิสนธิจะได้ไซโกตที่มีโครโมโซม 46 แท่ง แท่ง เซลล์สืบพันธุ์มีโครโมโซม เมื่อเกิดการปฏิสนธิจะได้ไซโกตที่มีโครโมโซม แท่ง แท่ง แมลงหวี่ ข้าวโพด มีโครโมโซม แท่ง หรือ มีโครโมโซม คู่ แท่ง หรือ เป็นออโตโซม แท่ง หรือ เป็นออโตโซม แท่ง หรือ เป็นโครโมโซมเพศ แท่ง หรือ เป็นโครโมโซมเพศ แท่ง หรือ คู่ เซลล์ร่างกายมีโครโมโซม แท่ง เซลล์ร่างกายมีโครโมโซม แท่ง เซลล์สืบพันธุ์มีโครโมโซม เมื่อเกิดการปฏิสนธิจะได้ไซโกตที่มีโครโมโซม เซลล์สืบพันธุ์มีโครโมโซม เมื่อเกิดการปฏิสนธิจะได้ไซโกตที่มีโครโมโซม แท่ง แท่ง แท่ง แท่ง -3. ล่อ (ลูกผสมของม้ากับลา) มีโครโมโซมกี่แท่ง ถ้าม้ามีโครโมโซม 64 แท่ง ลามีโครโมโซม 62 แท่ง โครโมโซม 25 8 www.aksorn.com interactive3D/R8922
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!