วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะไม่ได้จริงๆ

สถานการณ์ การทดลอง ฝึกให้คล่อง ๑. การงอกของเมล็ดข้าวในเวลาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ได้รับ วัตถุประสงค์ คือ สมมตติฐาน คือ ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ. ตัวแปรควบคุม คือ ๒. การสั่นสะเทือนของไม้บรรทัดจะให้เสียงสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับแรงดีดของคนดีด วัตถุประสงค์ คือ สมมตติฐาน คือ ตัวแปรต้น คือ.. ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรควบคุม คือ ๓. อัตราการเจริญเติบโตของไก่ขึ้นอยู่กับปริมาณของโปรตีนในอาหาร วัตถุประสงค์ คือ สมมตติฐาน คือ ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ.. ตัวแปรควบคุม คือ ๔. เมื่อใส่ผงอีโนลงไปมาก จรวดประดิษฐ์ก็จะพุ่งขึ้นไปได้สูงมากเช่นกัน วัตถุประสงค์ คือ คือ สมมตติฐาน ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรควบคุม คือ ๕. ความเร็วในการดูดน้ำหวานของคนๆหนึ่งจะแตกต่างกันหรือไม่ ถ้าใช้ขนาดของหลอดไม่เท่ากัน วัตถุประสงค์ คือ สมมตติฐาน คือ ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ. ตัวแปรควบคุม คือ ๖. ถ้าใส่ใบพืชที่มีกลิ่นฉุนต่างๆ ในถังข้าวสารจะทำให้มอดในถังข้าวสารลดลง วัตถุประสงค์ คือ คือ, สมมตติฐาน ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรควบคุม คือ

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

วัตถุประสงค์คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ค่ะ
สมมติฐานคือสิ่งที่ทำออกมาแล้วน่าจะเป็นแบบนี้
ตัวแปรต้นกำหนดให้ต่างกัน
ตัวแปรตามคือผลของตัวแปรต้น
ตัวแปรควบคุมกำหนดให้เหมือนกัน
เช่น ปลูกต้นไม้ในที่มืดจะเติบโตได้น้อยกว่าปลูกในที่ที่มีแสงแดด
วัตถุประสงค:ปลูกต้นไม้ในที่มืดเติบโตน้อยกว่าในที่ที่มีแสงแดดหรือไม่
สมมติฐาน:ปลูกต้นไม้ในที่มืดจะเติบโตได้น้อยกว่าปลูกในที่ที่มีแสงแดด
ต้น:สถานี่วางต้นไม้(ต้องให้ต่างกัน หรือก็คือสิ่งที่เราอยากทดสอบ)
ตาม:ต้นไม้ในที่มืดเติบโตช้ากว่าในที่ที่มีแดด(คือผลของตัวแปรต้น ข้อข้างบน)
ควบคุม:การให้น้ำ ชนิดต้นไม้ ขนาดกระถาง หรือปัจจัยอื่นๆที่อาจทำให้ต้นไม้เราเปลี่ยนแปลงนอกจากแสงแดง ต้องควบคุมให้เหมือนกันเพื่อการทดลองจะไม่คลาดเคลื่อนค่ะ

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!