วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ แบบบันทึกการทดลองครูปิยธิดา ลออเอี่ยม เรื่องการสะท้อนของแสง

ชื่อ สกุล 2 3 1กวร 3 แบบบันทึกผลการทดลอง เรื่อง การสะท้อนของแสง คำชี้แจง : ให้น้กเรียนเขียนส่วนประกอบต่างๆ ของการสะท้อนแสง ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 2 222 แผ่นกระจก 5 2 3 1. หมายเลข คือ 2. หมายเลขบ 2 คือ 3. หมายเลบ คือ 4 4. หมายเล คือ 5 5. หมายเลข คือ 6. แนวของแสงที่ตกกระทบกับวัตถุเรียกว่า 7. แนวของแสงที่สะท้อนจากวัตถุเรียกว่า 8. มุมที่อยู่ระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นปกติเรียกว่า * 9. มุมที่อยู่ระหว่างรังสีสะท้อนกับเส้นปกติเรียกว่า 10. มุมสองมุมที่มีขนาดเท่ากันเสมอได้แก่ จัดทำโดยครูปยธิดา ลออเอี่ยม วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเอียมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
การสะท้อนของแสง แบบบันทึกผลการทดลองครูปิยธิดา วิทยาศาสตร์ม.3 ช่วยโหน่ยย

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

1=เส้นปกติ/เส้นแนวฉาก
2=รังสีตกกระทบ
3=รังสีสะท้อน
4=มุมตกกระทบ
5=มุมสะท้อน
6=รังสีตกกระทบ
7=รังสีสะท้อน
8=มุมตกกระทบ
9=มุมสะท้อน
10=มุมตกกระทบและมุมสะท้อน

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!