คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วย3ข้อที่เหลือหน่อยจ้า💛

ยนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชื่อ-สกุลนักเรียน...ดใต ครูผู้สอน นาย กานต์ สิงห์ไชย ชั้น4...เลขที่... 1.จงเติมคำตอบให้ถูกต้อง 1.1. เลขยกกำลังคืออะไร.กรด็จเพ้พกรทา9ควินาศาตสร์เด็ซนนแขน 2" 1.2. เลขยกกำลังประกอบด้วยอะไรบ้าง.ใจ็นวง นคือ...น.O.ลนนดง Y. 1.3. การที่เลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันมาคูณกันจะนำเลขชี้กำลังมา ใ.กัน เพราะ.. 1.4. การที่เลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันมาหารกันจะนำเลขขี้กำลังมา..น.กัน เพราะ. 1.5. จงอธิบายว่าเพราะเหตุใดเมื่อเลขใด ๆ ยกเว้นเลข 0 เมื่อยกกำลังด้วย 0 จึงได้ 1 และเพราะเหตุใดเลขใด ๆ จึงเป็นเลข 0 ไม่ได้ 2.จงทำให้อยู่ในรูปเลขชี้กำลังเป็นบวก 542 - 2 2.1. 2 x 2 - 9 3 5x5 X5 =5 2,2. 125 x 625 x 5 =

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!