วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยค่ะ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ คนไหนรู้คำตอบมั้งคะ😊

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ เรียงลำดับชื่อส่วนของร่างกาย ในการผ่านของอากาศในการหายใจเข้า รูจมูก โพรงจมูก ห่อลม ถุงลม หลอดลม ๒๕๕ - 4. - กิจกรรม การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไร สังเกตและอธิบายกลไกการหายใจเข้า และการหายใจออกโดยใช้แบบจำลอง การทำงานของปอด สิ่งที่ค้นพบจากกิจกรรม เมื่อดึงแผ่นยางลง ลูกโป่งจะ 1 เนื่องจาก 2. เมื่อดันแผ่นยางลง ลูกโป่งจะ เนื่องจาก ขณะหายใจเข้า ขณะหายใจออก 1. กระบังลมจะ 1. กระบังลมจะ 2. กระดูกซี่โครงจะ 3. ปริมาตรช่องอกจะ 2. กระดูกซี่โครงจะ 3. ปริมาตรช่องอกจะ 4. ความดันในช่องอกจะ 4. ความดันในช่องอกจะ กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 1. การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดที่บริเวณใดของร่างกายบ้าง ตอบ.
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 1. ของเสียที่เกิดจากกระบวนการสลายอาหารและสังเคราะห์สารต่างๆ มีอะไรบ้าง ตอบ.. 2. ของเสียที่ร่างกายมนุษย์ขับออกมีอะไรบ้าง ตอบ.. 3. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายของเสียทางไตมือะไรบ้าง ตอบ.. 4. ไตของมนุษย์มี ภายในไตประกอบด้วย 5. หน่วยไตประกอบด้วยโกลเมอรูลัส ทำหน้าี่ 6. ส่วนที่มีลักษณะเป็นกระเปาะหุ้มโกลเมอรูลัส เรียกว่า 7. สิ่งที่ได้จากการกรองของเสียเรียกว่า. 8. ในน้ำปัสสาวะประกอบด้วยสารใดบ้าง 9. หากไตทำงานผิดปกติในปัสสาวะจะพบสารใด เข้าง แต่ละข้างมี ชั้น ได้แก่ เจำนวนมาก 10. นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ไตทำงานเป็นปกติ ตอบ..

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉