คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ♡

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวต่อไปนี้ โดยใช้เครื่องหมาย X บนตัวเลือกที่ถูกต้อง จงหาความยาวของด้านที่เหลือต่อไปนี้ 4. จงหาความสัมพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง 4 1. A 3 ก. 20 ข. 25 ก. AC2 + AB? = BC? ข. AB2 + BC2 = AC? ค. AC2 = AB2 - BC? ง. AB? = AC? + BC? ค. 4 ง, 5 2. 24 5. จงหาความยาวรอบรูปของรูปต่อไปนี้ 7 N2 ก. 625 1 ข. 225 ค. 25 ง. 15 ก. 2+/2 3. ข. 2.141 15 12 ค. ไม่สามารถหาค่าได้ ง. ไม่มีข้อใดถูก ก. 9 ข. 19 ค. 29 ง. 81
6. จงเขียนทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 7. AABC มีด้านยาว 12 เซนติเมตร 16 เซนติเมตร และ 20 เซนติเมตร ดังรูป อยากทราบว่า AABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ 8. กำหนดให้ จุด A และจุด D แทนที่ตั้งโรงเรียนและค่ายพักแรม ตามลำดับ AB แทนระยะห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออก 7 กิโลเมตร BC แทนระยะห่างจากจุด B ไปทางทิศเหนือ 10 กิโลเมตร CD แทนระยะห่างจากจุด C ไปทางทิศตะวันออก 5 กิโลเมตร AD แทนระยะห่างจากโรงเรียนถึงค่ายพักแรม หาระยะทางจาก AD

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

มาช้าแต่เผื่อๆไว้ก่อน เผื่อเวลาใช้สอบ น่าจะพอใช้เป็นแนวทางได้บ้าง
ตรวจสอบคำตอบหรือตัวเลขด้วยนะคะ เผื่อทางนี้คิดผิด 😊

real__pcy

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner

คำตอบ

.

ตอบคำถาม
real__pcy

ขอบคุณค่ะ

real__pcy

ข้อ7

nickname

ข้อ6ในหาในกูเกิลนะมีอยู่

real__pcy

ขอบคุณค่ะ☺

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!