ภาษาไทย
มัธยมปลาย

สอบถามผู้รู้ค่ะ ช่วยเราหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจ

สัปดาห์ที่ 4 (๑๖-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ) ทดสอบหลังเรียน (บทที่ ๓) วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทำลงบนกระดาษ เอ ๔ หรือ กระดาษรายงาน คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. การวิวิเคราะห์เรื่อง ให้นักเรียนอ่านบทนำเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา แล้วตอบคำถาม ผู้แต่งเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา คือ. . มีลักษณะคำประพันธ์เป็น การแต่งเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทาสะท้อนเรื่องใด คือ ๒. การวินิจสาร ให้นักเรียนอ่านเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา แล้วพิจารณา บุคลิกลักษณะตามการดำเนินเรื่อง แล้วตัดสิน ชอบ/ไม่ชอบ พร้อมอธิบาย เทพบุตรสุเทษณ์มีบุคลิกลักษณะ ..พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ เทพธิดามัทนา มีบุคลิกลักษณะ. พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ ท้าวชัยเสน มีบุคลิกลักษณะ.. .พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ นางจัณฑี มีบุคลิกลักษณะ.. พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ ๓. การวิจารณ์เรื่อง บทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา ด้านสังคม มีค่านิยมใดจากเรื่องที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม คล้าย / ใกล้เคียงกับคนไทย จงอธิบายมา ๑ สะท้อนเรื่อง เรื่อง ด้านแนวคิด จากเรื่องนักเรียนได้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเรื่องใดบ้าง. ๔. การวิพากย์ เรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา ปมปัญหาของเรื่องนี้คืออะไร. สาเหตุเกิดจากอะไร ผลกระทบ. ถ้าเป็นนักเรียนจะแก้ปัญหาที่ตัวละครใ.. เพราะเหตุใด * ก่อนจะทำอะไรให้นึกถึงผลที่ตามมา" จากข้อความนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไรจงอธิบาย ตอบ.. เพราะ เกณฑ์การให้คะแนน ๑. การตรงต่อเวลา ๒. ลายมือสวยงาม ๓. มีความคิดสร้างสรรค์ ๔. ผลงานถูกต้อง

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

http://www.digitalschool.club/digitalschool/thai2_4_1/thai9_5/page_3.php

อันนี้ลิ้งค์เรื่องโวหารค่ะ ส่วนบทความไม่รู้ว่าครูของน้องสอนแบบไหน😂

yoonmin_1995

ช่วยอันนี้อีกได้ไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

คำตอบ

ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ลักษณะคำประพันธ์ กาพย์ 3 ชนิด และฉันท์ 21 ชนิด
สะท้อนเรื่อง การไม่สมหวังในความรัก

สุเทษณ์:เจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง
มัทนา:นิสัยตรงไปตรงมา พูดตามความจริง
ท้าวชัยเสน:จิตใจโลเล ไม่เชื่อใจคนรัก
นางจัณฑี:อิจฉาริษยา

ด้านสังคมสะท้อนความเชื่อเรื่องการทำบุญมาก จะได้ไปเกิดในสวรรค์ และเสวยสุขในวิมาน
ด้านแนวคิด ได้แนวทางปฏิบัติในเรื่องความรัก ต้องความเชื่อใจกัน ไม่งั้นอาจจะทำให้ทุกข์

ปนปัญหา คือ ความรักที่ไม่สมหวัง
สาเหตุเกิดจาก ความเห็นแก่ตัวของเทพบุตรสุเทษณ์ ที่ปรารถนาจะครอบครองนางมัทนา
ผลกระทบ นางมัทนาเป็นเหยื่อของความรักที่เห็นแก่ตัว กลายเป็นดอกกุหลาบตลอดไป
แก้ไขปัญหาที่สุเทษณ์ เพราะถ้าสุเทษณ์พยายามตัดใจ ไม่เห็นแก่ตัวอยากจะครอบครองนางมัทนา ก็จะไม่มีคนเป็นทุกข์

ประมาณนี้มั้ยคะ ข้อที่เหลือแนะนำให้เอาตามความเห็นของตัวเองเลยน้า

yoonmin_1995

ขอถามอีกได้ไหมค่ะ

menepx1

ได้ค่ะะ

yoonmin_1995

นี่ค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?