คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

1.ตอบ 4
ทรัพยากร=ทรัพย์+อากร
เพทุบาย=เพท+อุบาย
วชิราวุธ=วชิร+อาวุธ
2.ตอบ 1
ราชินี+อุปถัมภ์=ราชินูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉