ศิลปะ
มัธยมปลาย

สอบถามผู้รู้ เรางง ช่วยหน่อยค่ะ

หม่ายกรารไยนรู้ที่ 4 ความรู้ค่วไปเกี่ยวกับต่นตโสาnล เรื่องที่ สุณต่งผละความงามขอตเตไสากล ในงานที่ 4.1 คุณค่าและความงามของดนตรีสากล คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. คำว่า "สุนทรียศาสตร์" มีความหมายว่าอย่างไร 2. เพลงประเภทใดที่ถูกแต่งขึ้นตามหลักสูนทรียศาสตร์ 3. เพราะเหตุใด เพลงคยาดสิกจึงจัดเป็นเพลงที่แฝงไว้ด้วยความงาม 4. จากคำกล่าวที่ว่า "ตนตรีสามาร ความสมดุลให้กับร่างกาย นักเรียนคิดว่าเป็นความจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 5. ดนตรีสากลสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่ อย่างไร
หน่ายการียนรู้ที่ 4 ดามรู้ท่งไปเที่ยวกับคนตรีสาหล เรื่องที่ สุลต่าและครามงามของเตรีสาล 6. นักเรียนสามารถเข้าถึงความงามของศิลปะคนตรีด้วยตนเองใต้อย่างไร 7. เพราะเหตุใด ความงามทางตนตรีจึงจัดเป็นความงามแบบนามธรรม 8. นักเรียนคิดว่า สิ่งใดจัดเป็นองค์ประกอบของเสียงที่มีความสำคัญต่อการสร้างงานด้านดนตรีให้มีความ ไพเราะ 9. นักเรียนมีหลักในการฟังและวิเคราะห์เสียงดนตรีอย่างไร 10. กลอนบทนี้ให้ความรู้สึกอย่างไร ชนใดไม่มีตนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ์ ฤาอุบายเล่ห์ร้ายขมังนัก อีกดวงใจย่อมดำสกปรก ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้ มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี ราวนรกเช่นกล่าวมานี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ 239

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉