วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยแก้หน่อยครับคุณครูให้ส่งแล้วครับ🥺🥺🥺

เซลล์พืชยังมีคลอโรพลาสต์ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่เซลล์สัตว์ไม่มีหน่วยที่ ศึกษารายละเอียดของส่วนประกอบของเซลล์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ส่วนประกอบใดที่ยอมให้สารโมเลกุลเล็กผ่าน แต่ไม่ยอมให้สารโมเลกุลใหญ่ผ่าน เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์ 2. ส่วนประกอบใดมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน 3. เปลือกกุ้งหรือกระดองปู เปรียบเสมือนสิ่งใดของเซลล์พืช 4. เซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมาก ควรมีส่วนประกอบชนิดใดมากเป็นพิเศษ 5. จงสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเซลล์ของพืชและสัตว์ในรูปของผังมโนทัศน์ เซลล์ชนิดเดียวกันมา อมตัวกันเป็นกลุ่มเซลล์ เพื่อ กหน้าที่เฉพาะอย่าง เรียกว่า น้อเยื่อ (tissue) ตัวอย่าง เอเยื่อ เช่น เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ตอเยื่อประสาท ผังมโนทัศน์เกี่ยวกับส่วนประกอบของเซลล์พืช กลุ่มเนื้อเยื่อหลาย ๆ ๆ ดวอย่างอวัยวะ เช่น ปาก หลอ ผังมโนทัศน์เกี่ยวกับส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ ปาก อวัยวะหลาย ๆ ชนิด ระบบหายใจ ระบบย่อยอา สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดทั้งพืชและสัตว์ ประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด คือ เซลล์ แต่รายละเอีย แตกต่างกัน เช่น เซลล์พืชมีผนังเซลล์ เพื่อให้ความแข็งแรง แต่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์ นอกจากหน่วยย่อย ๆ ภายในเซลล์แล้ว สิ่งที่แตกต่างกันสำหรับเซลล์พืชแ ก็คือ ลักษณะและรูปร่างของเซลล์ทั้งสอง เซลล์ส่วนใหญ่ของพืชมีลักษณะคงรูปและมีรูปก ในขณะที่เซลล์ส่วนใหญ่ของสัตว์มีลักษณะไม่คงรูปและมีรูปข่า และยังมีอีกหลาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉