การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

มีใครพอจะช่วยได้ไหมคะ

แลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล เชั้น ม. 3/. แลขที่ ะ เชั้น ม. 3/. ชื่อ-นามสกุล. แลขที่ ชั้น ม. 3/ . ใบกิจกรรมที่ 2.3 เวลา 30 นาที รหัสวิชา เรื่อง หาทางแก้ปัญหา ว 23191 ชื่อ(ภาษาไทย) การออกแบบเทคโนโลยี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) Design and technology 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน SC 23191 ภาคเรียนที่ 1,2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต ให้นักเรียนกำหนดประเด็นปัญหาและกำหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล จากนั้นรวบ รวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา รวมทั้งระดมความคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา จากนั้นคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มมา 1 แนวทาง ปัญหา คือ ประเด็นการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ได้มา แหล่งที่มา (ระบุให้ชัดเจน) 1. 2. 3. 4. 5. *หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูล อาจได้มาจากการสอบถามผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บทความ หนังสือ อินเตอร์เน็ต แนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่ม คือ 1. 2. 3. แนวทางการแก้ปัญหาที่เลือก คือ เหตุผล คือ
ออกแบบเทคโนโลยี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!