ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยค่ะ เราไม่เข้าใจ งงมาก งานเรียนออนไลน์ ช่วยเราด้วยน้าา พลีสส

๑. การวินิจสาร ให้นักเรียนอ่านเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย แล้วพิจารณา บุคลิกลักษณะ แล้วตัดสิน ชอบ/ไม่ชอบ พร้อมอธิบาย พระเจ้ากรุงหงสาวดีมีบุคลิกลักษณะ .พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ พระมหาอุปราชามีบุคลิกลักษณะ, .พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ ..พฤติกรรมที่นักเรียน ..พฤติกรรมที่นักเรียน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีบุคลิกลักษณะ. เพราะ .... สมเด็จพระวันรัตวัดป่าแก้ว มีบุคลิกลักษณะ. เพราะ ๓. การวิจารณ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ด้านสังคม มีค่านิยมใดจากเรื่องที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม คล้าย / ใกล้เคียงกับคนไทย จงอธิบายมา ๑ เรื่อง สะท้อนเรื่อง...ะ ด้านวรรณศิลป์ยกตัวอย่าง การใช้อุปมาโวหาร จนเกิดภาพพจน์และน่าสนใจมา ๑ ตัวอย่าง ด้านแนวคิด จากเรื่องนักเรียนได้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเรื่องใดบ้าง. ๔. การวิพากย์ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ปมปัญหาของเรื่องนี้คืออะไร. สาเหตุเกิดจากอะไร.. ผลกระทบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉