ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ตอบไรค้าบบ

14:26 น. @ % 4il (45) * google.coM/s อ : X She's & good พorker. - She works well. NAMEะ DATE: GRAMMAR QUIZ ADJECTIVES and ADVERBS * Camalete tnese eghdeen sentences t2 sccre yaมr knวiedge af ADJECTIVES & ADVERES 1. My clasamate can play basketbal .. because he practices every day. 3) wel 10. Ialways feel quite .. Just before 1 slt down to take8 an exam. 2) nervaแร b) nervรแsty 2. He finlehed hle homework In only ten minutes. He wae very 2) guck 11. We were very .. when we moved to a new home closer to our school. 5) qulcky b) alsdly 3. 1. put the eggs Into the baaket and took them home. 12. My frlend.. etudles for exams, 8o he usualy gets low grades. 2) gente 5) genty 5) hardly 4. Arter I watched the movle, I felt a itte . 13. A . way to practice your Englsh Is to speak It with frlends after cla88. 5) รsdly 5) wel 5. 1. walked by whille It was aaleep. 14. The dentlet cant ses m8 on Monday because he's ... on that day. sleeping dog 2) nervauร 5) nervausty 6. We all . worked on the car untl it was flxed. 15. My mother . puta gift for me on my study deak. 2) ระcret 5) secret) 5) buslty 7. He sald that hls pa8sword was. and that he didn't want to tell me. 16. Icouldn'tfInd my cat, 8o 1. walked home and crled. 3) รecret 5) ระcret) 5) รsdly 8. 1. helped hlm with hle work because he's my beet frlend. 17. We had a great day at the beach! It was warm and there was a. breez6. 5) alsdly 5) genty 5. The final exam wasn't easy. It was quite 18. I was late for cla88, 801.. entered the room and 8at down. 2) quck ๒) gucky 5) hardly 17 - 18 = Excellent 15 - 16 = Good or Leeอ = Study More! คกาพทั้งหมด > G AII Things GraMMGr Visit Adjectives and Adverbs - All

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!