วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😩
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏

13. เลือดของคนเราประกอบด้วยอะไรบ้าง (วิเคราะห์หลักการ) ก. น้ำเลือด ฮีโมโกลบิน เกล็ดเลือด ข. น้ำเลือด เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดดำ เกล็ดเลือด ค. น้ำเลือด ฮีโมโกลบิน เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง ง. น้ำเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด 14. การจับชีพจร เป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบอวัยวะใด (วิเคราะห์หลักการ) ก. ระบบหัวใจ ข. ระบบขับถ่าย ค. ระบบยอยอาหาร ง. ระบบหมุนเวียนโลหิต 15. ขณะหายใจเข้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามข้อใด คร ก. ปริมาตรของช่องอกมีมากขึ้น ข. ปริมาตรของช่องอกน้อยลง ค. ปริมาตรของช่องอกนอยลง ความ วามดันอากาศต่ำลง ง. 16. ในขณะที่หายใจเข้า รงและกะบังลมจะทำงานอย่างไร (วิเคราะห์หลักการ) อกหดตัว กล้ามเนื้อแถบใน คลายตัว กระบังลมหดตัว ข. กล้ามเนื้อแถบนอกหดตัว กล้ามเนื้อแถบใน คลายตัว กระบังลมคลายตัว ก. กล ค. กล้ามเนื้อแถบนอกคลายตัว กล้ามเนื้อแถบใน หดตัว กระบังลมคลายตัว ง. กล้ามเนื้อแถบนอกคลายตัว กล้ามเนื้อแถบใน หดตัว กระบังลมหดตัว 17. การหายใจถูกควบคุมโดยอวัยวะใด (วิเคราะห์หลักการ) ก. จมูก ข. หลอดลม ค. ปอด ง. กระบังลม 18. ข้อใดจัดเป็นของเสียที่ร่างกายจำเป็นต้องกำจัดทิ้ง (วิเคราะห์ความสำคัญ) ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ข. ยูเรีย ค. เกลือแรส่วนเกิน ง. ถูกต้องทุกข้อ

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

13.ง 14.ง 15.ง 16.ก 17.ง 18.ง ประมาณนี้คับ ลองตรวจสอบดูอีกทีน้า เผื่อผิดพลาด☺️

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!