ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ🙏🏻

ใบงานที่ 1 เรื่อง การรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1. การรับรู้และการตอบสนองเกิดจากการทำงานร่วมกันของระบบใด 2. อวัยวะที่ใช้ในการรับรู้และการตอบสนอง ของพารามีเซียม คือ 3. อวัยวะที่ใช้ในการรับรู้และการตอบสนอง ของพลานาเรีย คือ 4. อวัยวะที่ใช้ในการรับรู้และการตอบสนอง ของไส้เดือน คือ 5. อวัยวะที่ใช้ในการรับรู้และการตอบสนอง ของแมลง คือ 6. อวัยวะที่ใช้ในการรับรู้และการตอบสนอง ของไฮดรา คือ 7. อวัยวะที่ใช้ในการรับรู้และการตอบสนอง ของดาวทะเล คือ =>) ช่อ - สกุล เชั้น ม.6/. เลขที่

คำตอบ

Nervous system

GOJO_zatoru

ช่วยอธิบายให้หน่อยครับอ่านไม่ออกและไม่เข้าใจเลย🙏🏻

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉