วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะไม่เข้าใจที่ครูสอน

-(๔) 4 ปริมาณสัมพันธ์ 16. จงดุลสมการต่อไปนี้ ก. S(s) + 0 (g) SO (G) HPO (ag) + HCI(aq) - HNO (ag) + NO(g) - FeCl (ag) + H S(g) ข. PCI () + H0) ค. NO (g) + HO() 3 ง. FeS(s) + HCI(ag) สห
สัมพันธ์ของrเฉลี่ยหน่อยค่ะ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!