วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏

7. คำชี้แจง : นำข้อมูลที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ประจุ มวล ต่ำ สูง โปรตอน นิวตรอน อิเลคตรอน หน้า 2 โพสิตรอน อนุภาคแอลฟา อนุภาคเบต้า อนุภาคแกมมา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี ธาตุกัมมันตังสี 1) ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะในธรรมชาติ บางชนิดสามารถแผ่รังสีได้อย่างต่อเนื่อง เรียกว่า 2) เคือรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งมี 3 ชนิดได้แก่ , 3) อนุภาคแอลฟาเป็นอนุภาคที่มี เมื่อผ่านไปในสนามแม่เหล็กจะเบี่ยงเบนเข้าหาสนามแม่เหล็กขั้วลบ มีอำนาจทะลุทะลวง ทะลุผ่านกระดาษบางๆ ได้ และ อย่างละ 2 อนุภาคแต่ไม่มี ไม่อาจ 4) เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสที่มีจำนวน มากเกินไปหรือน้อยเกินไปมี อำนาจทะลุทะลวง.. กว่ารังสีแอลฟาประมาณ 100 เท่า ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นอะลูมิเนียมหนา 2 และบีตา บวก หรือ มิลลิเมตรได้แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ บีตา ลบหรือ จึงไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กมีสมบัติเป็น กว่ารังสีบีดา ไม่สามารถทะลุ 5) รังสีแกมมา เป็นอนุภาคที่ไม่มี และ ความยาวคลื่นสั้น ทำให้มีอำนาจทะลุทะลวง ผ่านแผ่นตะกั่วหนา 10 เซนติเมตรได้
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใบงานเรื่อง ธาตุ และคุณสมบัติของธาตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครูผู้สอนนายภูธร อนัตกะทัด ชื่อ-สกุล นักเรียน 4 แลขที่ คำชี้แจง: นำธาตุที่กำหนดให้มาจัดกลุ่มว่าธาตุใดเป็นธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายสมบัติ มาธาตุ ทางกายภาพลงในตาราง ปรอท ( Hg) แคลเซียม( Ca ) คาร์บอน (C) ซิลิคอน ( Si) กำมะถัน ( S ) เอสทาทีน ( At) โซเดียม( Na ) ฟอสฟอรัส (P) สารหนู( As ) วิ ธาตุโลหะ สมบัติทางกายภาพ สถานะ นำไฟฟ้า/ นำความร้อน จุดเดือดจุดหลอมเหลว สมบัติทางกายภาพ ธาตุอโลหะ จุดเดือดจุดหลอมเหลว นำไฟฟ้า/ นำความร้อน สถานะ สมบัติทางกายภาพ ธาตุกึ่งโลหะ จุดเดือด/จุดหลอมเหลว นำไฟฟ้า/ นำความร้อน สถานะ
| คำชี้แจง : ตอบคำถามเกี่ยวกับการวัดมวลและ ปริมาตรและการหาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารม ความหนาแน่นของสารคืออะไรและมีวิธีการหาได้อย่างไร 1. 2. ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 3. เติมข้อความลงในตารางให้สมบูรณ์ สาร มวล ปริมาตร ความหนาแน่น A 20 10 B 40 20 0.5 C 25 2 D 100 1 150 200 0.75 E 2.5 0.5 F 6.2 3.5 G 21.7 1.25 1.75 H

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!