วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ส่งก่อน4โมงเย็นค่ะ

ใบงานที่ 3 ชื่อ เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ เลขที่ คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถาม โดยวิธีเขียนตอบ 1. ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพโซ่อาหารต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 1.1 - 1.2 1.1 สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ผลิตและสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภค ตอบ. 1.2 สิ่งมีชีวิตใดตามแผนภาพโซ่อาหาร เป็นผู้บริโภคลำดับแรก และสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคสูงสุด ซึงมีชีวิต ตอบ. 2. ให้ศึกษาแผนภาพสายใยอาหารที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 2.1 แผนภาพ สายใยอาหาร 2.1 สายใยอาหารที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มีกี่โซ่อาหาร ประกอบไปด้วยโซ่อาหารอะไรบ้าง ตอบ. 3. "กฎ 10 เปอร์เซนต์" คืออะไร ตอบ.

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

1.1 ผู้ผลิต คือ หญ้า
ผู้บริโภค คือ กระต่าย งูเหยี่ยว
1.2ผู้บริโภคอันดับแรกคือ กระต่าย
เหยี่ยวเป็นผู้บริโภคสูงสุด

2.1 มี 4 ห่วงโซ่อาหาร
•หญ้า>ตั๊กแตก>กบ>เหยี่ยว
•หญ้า>ตั๊กแตก>กบ>งู>เหยี่ยว
•หญ้า>หนู>งู>เหยี่ยว
•หญ้า>หนู>เหยี่ยว
2.2
พลังงานที่สิ่งมีชีวิตแต่ละลำดับขั้นในระบบนิเวศได้รับนั้นจะไม่เท่า กัน ตามหลักของลินด์แมนกล่าวไว้ว่า พลังงานที่ได้รับจากผู้ผลิตทุกๆ 100 ส่วน จะมีเพียง 10 ส่วนเท่านั้นที่ผู้บริโภคนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต และพลังงานในผู้บริโภคแต่ละลำดับทุกๆ 100 ส่วนก็จะถูกนำไปใช้แค่ 10 ส่วนเช่นกันเรียกว่า กฎสิบเปอร์เซ็นต์ ( Law of ten percent )

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!