วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจ😅

ใบงาน เรื่อง โครงสว้างอะตอม (ทน้า 3) คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกจำนวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมและไอออนต่อไปนี้ 1 อนุภาค 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 15 มูลฐาน 39 14 4 23 He (Be 2 40 (2> 19 19 A/3. F 4 26 24 2He 16 35 Br 13 n | | . คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุโบรอน ซึ่งมี 14 โปรตอนและ 15 นิวตรอน 2. Cs-137 ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีใช้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ อยากทราบว่าเลข 137 หมายถึงอะไร 3. อะตอมของธาตุลิเทียมมี 3 โปรตอน 4 นิวตรอน และ 3 อิเล็กตรอน ให้นักเรียนสร้างแบบจำลองอะตอมที่แสดงอะตอม ของธาตุลิเทียม โดยกำหนดให้ O แทน โปรตอน แทน นิวตรอน o แทน อิเล็กตรอน 4. โครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์คนใดบ้างที่อธิบายว่าอิเล็กตรอนอยู่บริเวณรอบนอกสุดของอะตอม 5. นักวิทยาศาสตร์ท่านแรกที่ทำให้ทราบว่าอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนคือท่านใด X มีโปรตอนเท่ากับ 18 อนุภาค นิวตรอนเท่ากับ 22 อนุภาค จงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ธาตุ 6. 23 7. จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์, A จงเติมหรือนำอนุภาคออกเพื่อให้เปลี่ยนไปเป็นไอออน 34 และไอออน 2- เพจ : วิทยาศาสตร์สนุกคิด - Krugolf&Krub0
ใบงาน เรื่อง โครงสร้างละตอม (หน้า คำชี้แจง : ให้นักเรียนติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง - สัญลักษณ์ จำนวน P จำนวน e สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขมวล เลขอะตอม จำนวน n Ca 20 20 P 31 15 16 19 K Ne 20 10 20 16 Ne คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. มวลของอะตอมส่วนใหญ่อยู่ที่ส่วนใดของอะตอม 2. อนุภาคของอะตอมที่มีมวลน้อยสุดคืออนุภาคใด สามารถพบได้ที่บริเวณใดของอะตอม 3. นิวเคลียสของอะตอมจะมีประจุชนิดใด เพราะเหตุใด 4. ถ้าต้องการเปลี่ยนธาตุ ไปเป็นธาตุอื่นจะต้องทำอย่างไร การจำแนกธาตุและการใช้ประโยชน์ คำชี้แจง : ให้นักเรียนจับคู่ธาตุและการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง 1. รักษาโรคมะเร็งบางชนิด ก. Cบ 2. ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์ 3. พบในทำสายไฟตามบ้านเรือน 4. เป็นส่วนประกอบของปุ๋ยเคมี ข. K ค. Si ง. Ra บ บ บ บ คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกและทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด 1. Cu เป็นโลหะที่ใช้ทำสายไฟฟ้า เพราะนำไฟฟ้าได้ดี 2. SI เป็นโลหะที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ 3. Fe เป็นโลหะที่ใช้ทำเครื่องจักร เพราะรับน้ำหนักได้และคงทนต่อการสึกหรอ 4. N เป็นอโลหะที่ใช้ในปุ๋ยเร่งผลิตทางการเกษตร เพราะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ลองตรวจดูอีกทีนะ บางอันก็ไม่มั่นใจอันนี้ตามความคิดเรา ถ้าผิดต้องขอโทษด้วยจ้า

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!