ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทุกคนคะช่วยเราด้วยค่ะ😭😭

2 Match the beginnings to the endings of the sentences. 1 ปี A joumalist wants to 2 ]ี Ifyou need a lift from the station, a update your Social media profiles. b love reading comics. ( interview us about the crime. d give us a cal. e post that comment on my blog? 3 When did he It's important to 5 ]ี Some kids กับู Ad) ที่ใช้อธิบายคำคมใุนประโยค 3 Match the adjectives in the box to the underlined nouns, There is one extraadjective. 4 4 Complete the gaps using the adjectives in the box. There is one extra adjective. delighted disgusting disgraceful - extraordinary - superior terrified disgraceful horrifying magnificent " miraculous - superior terrified คาคุม 1 Tve never seen weather like this before. It's 25C and it's January! 1 A Were they very badly hurt in the car crash? B I'm afraid so. They suffered. injuries. 2 A I'mnot that impressed by the old Venetian palaces. B lcan't believe you think thatl They're. buildings! 2 Myra was inside the burning building and didn't know how to escape. 3 Ben was really pleased to pass the exam. 3 A Can you believe it? Arsenal won! They scored twice in the last minutel 4 The politician who took the money should be ashamed of his behaviour. B Tknow. It was a.. -recovery! 4 A Hosting the Olympic Games in London was a great idea, was't it? 5 This food is very oily and there's far too much salt - Tcan't eat it. B You're joking! It was a of money. waste 5 Choose the correct option. 1 Richer countries should do more to help reduce poverty in forming / growing / developing countries. 2 The minimum salory/ earning / wage rose last month by 2% to E7.20 per hour. 3 We offer excellent working conditions / requirements / rules for all of our employees. 4 Does the council empty the gloss / bottle / recycle banks every week? 5 Our Services for jบnk / rubbish / woste disposal include burning burying and recycling 6 Complete the sentences with one word from box A and one from box B. There are two extra words จับคู่คำผสม ในกล่อง + 9) - ใชใประโยดที่มีคmaนมายๆรงกัน (A)bottle developing greenhouse - landfill - locally = vegetable waste B)bank - conditions - countries disposal living produced site is where you can take glass objects for recycling food comes from farms that arent far away. 1 A 2 3 are places with little industrial and economic activity. rubbish goes into ahuge hole in the ground. is the way we get rid of everythingwe don't want to keep. 4 Ata 5

คำตอบ

ถ้าผิดข้อไหนต้องขอโทษด้วยนะคะ

Tulip

ขอบคุณเธอมากๆนะคะที่ช่วยเรา ฮรือ😭😭😭 ขอบคุณมากจริงๆค่ะ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!