ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะค่าทุกคน🥺

ly, cook, sail, talk, paint, bite, shoot, ride, play, answer, drive, wear, send, sing, set, break, read, rain, climb, drink 1. They Dlayed cards last night. Mother food for the party last Saturday. 2. 3. John the phone yesterday. 4. Brian to Canada last month. Sue black dress to the meeting 5. A naughty boy . his leg yesterday. 6. 7. David. his car to Lopburi two days ago? 8. you the boat yesterday? this painting. 11. Rohert to the stranger. 12. They (he camel last week. 13. Carol he newspaper this nmorning. 14. 1 the dining tatble last night. 15. We 4. (o the mountain. it heavily two weeks ago? he song sweetly last night. 16. 17. Linda 18. That policeman the thief yesterday. 19. the letter? * 6 20. A dog Linda an hour ago. -
โยค Exercise 1 Choose the following verbs and change the verbs into past simple tense. ly, cook, sail, talk, paint, bite, shoot, ride, play, answer, drive, wear, send, sing, set, break, read, rain, climb, drink played cards last night. 1. They Mother food for the party last Saturday. 2. John the phone yesterday. 3. Brian to Canada last month. 4. Sue black dress to the meeting. 5. A naughty boy his leg yesterday. 6. David his car to Lopburi two days ago? 7. the boat yesterday? 8. you Andrew this painting 9. Diana wine last night? 10. .
11. Robert ( the stranger. 8. Li 12. They the camel last week. 13. Carol the newspaper this morning. 9. 14. 1 the dining (able last night. 15. We to the mountain. 10. น heavily two weeks ago? 16. 17. Linda the song sweetly last night. 11. 18. That policeman the thief yesterday. 19. you the letter? 12. 20. A dog Linda an hour ago.

คำตอบ

1. Played 2. cooked 3. answered 4. flew 5. wore 6. broke 7.Did drive 8.Did sail 9. painted 10. Did drink
11. talked 12. rode 13. read 14. set 15. climbed 16. Did rain 17. sang 18. shot 19. Did send 20. bit

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!