คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายละเอียดหน่อยน้าคะ ไม่เข้าใจเลย😭

1. จากรูป กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มี AB = 10-2 เซนติเมตร , AC = 8/3 เซนติเมตร และ BC ยาวเท่ากับเท่ำใด C B 2. รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 30/2 เซนติเมตร มีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว 10/6 เซนติเมตร และด้านประกอบมุมฉากอีกด้านยาวเท่ากับเท่าใด 3. จากรูป กำหนดให้ AB = 7/2 นิ้ว , AC = 10/2 นิ้ว , BC =N306 นิ้ว และ AD ยาวเท่ากับที่นิ้ว B D C
4. จากรูป กำหนดให้ ABC และ ACD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้า AD = 6/6 หน่วย และ CD = 36 หน่วย ความยาวของด้าน AB เท่ากับเท่าใด A B D C 5. ถ้าเดินออกจากจุด A ไปทางทิศตะวันออก 30 เมตร เลี้ยวไปทางทิศเหนือ 25 เมตร แล้วไปทางทิศตะวันตก 10 เมตร แล้วเลี้ยวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้(กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้)อีก 5/2 เมตร จะห่างจาก จุด A เท่ากับกี่เมตร 6. จากรูป กำหนดให้ ABC และ ACD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้า AB = 8/3 หน่วย และ AC = 8 หน่วย ความยาวของด้าน AD เท่ากับเท่าใด A B D ด

คำตอบ

ส่วนข้อ 3,5 พี่ไม่ค่อยแน่ใจนะคะ จึงไม่ได้เฉลยมาให้ดูค่ะ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!