คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ข้อใดเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

Unit test ปี ตะแนน ที่ได้ ทะ ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. ข้อใดเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 1. ข้อมูลจากการสังเกต 3. ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 4. ข้อมูลจากการกำหนดแหล่งข้อมูล 2. เพราะเหตุใด 2 ข้อมูลปฐมภูมิ เพราะสังเกตพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสำรวจ แอมสอบถามร้านอาหารที่อยู่ใกล้บริเวณการจัดงานวัดด้วยตนเอง เพื่อประเมิ จำนวนวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารต่อจำนวนคนที่ไปเที่ยวงานวัด จากสถา เป็นการรวบรวมข้อมูลประเภทใด และมีข้อดีอย่างไร 1. ข้อมูลปฐมภูมิทำให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 2. ข้อมูลปฐมภูมิทำให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3. ข้อมูลทุติยภูมิทำให้นำข้อมูลที่รวบรวมไปใช้ได้ง่าย 4. ข้อมูลทุติยภูมิทำให้หาข้อมูลที่รวบรวมจากหลายแหล่ง การใช้เครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณข้อมูลจัดเป็นการประมวลผลข้อมูลประเ - การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ 3. 2. การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล 4. การประมวลผลข้อมูล รประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีกีขันตอน อะไรบ้าง เรสสะ 2 ขั้นตอน 1) การประมวลผลข้อมูล 2) กา 2 ขั้นตอน 1) การประมวลผลข้อมูล อกข้อมูล บ บ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!