เคมี
มัธยมปลาย

กำลังฝึกทำ การเรียกชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์ อยากรู้ว่าทำถูดไหม

เคมี ม.6 สารประกอบอินทรีย์

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?