คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยยยยยค่าาา

ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 3 เรือน ให้ปลุกทุก ๆ 15 นาที 45 นาที และ 60 นาที ตามลำดับ เมียนาฬิกาปลุก รมกันครั้งหนึ่ง อีกนามเท่าไรนาฬิกาทั้งสามจะปลุกพร้อมกันอีกครั้ง โจทย์ข้อนี้ทาคำตอบโดยวิธี นาฬิกาทั้งสามจะปลุกพร้อมกันอีกครั้งเวลว อนุชาซี้ยปลาสวยงามมา 3 ชนิด คือปลาทอง 60 ตัว ปลาเงิน 75 ตัว และปลาหางนกยูง 120 ตัว ตามล้ำดับ ตั้งใจจะปล่อยลงในตู้ปลาไห้โด้จำนวนมากที่สุด ตู้ละเท่า ๆ กัน ไม่เหลือเศษและไม่ปนกัน อนุชาต้องปล่อยปลาตู้ละกี่ตัว โจทย์ข้อนี้หาคำตอบโดยวิธี อนุชาต้องปล่อยบลาตู้ละ คอบ ตัว มีใบอยู่ 3 เส้น ยาว 09 63 84 เซนติเมตร ถ้านำโบมาตัดแบ่งเป็นเส้น เส้นละเท่า ๆ กัน ให้ยาวที่สุดและไม่ อเศษ จะได้โบยาวเส้นละกี่เขนติเมตร และได้โบทั้งหมดที่เล้น โจทย์ข้อนี้หาคำตอบโดยวิธี จะได้โบทั้งหมด คอบ เด็ก 3 คนวิ่งรอบสนามแห่งหนึ่งใช้เวลาวิ่งครบรอบ 6 8 และ 12 นาที ถ้าทั้งสามคนออกวิ่งจากจุดเริ่มต้นพร้อมกัน ก 06.30 น. อีกนามเท่าไรทั้ง 3 คนจะมาพบกันที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง พบกันอีกครั้งตรงกับเวลาใด โจทย์ข้อนี้หาคำตอบโดยวิธี พบกันพร้อมกันอีกครั้งตรงกับเวลา คอบ นาฬิกา จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร 35, 46 , และ 57 แล้วเหลือเศษ 2 เท่ากัน คือจำนวนโด จำนวนนับที่มากที่สุดนั้นคือ ตอบ จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่ 20, 35 , และ 60 หารแล้วเหลือเศษ 3 เท่ากัน จำนวนนับที่น้อยที่สุดนั้นคือ คอบ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!