คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ของน้องป.6ค่าา ทำแบบไหนค่ะ

ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 3 เรือน ให้ปลุกทุก ๆ 15 นาที 45 นาที และ 60 นาที ตามลำดับ เมืยนาฬิกาปลุก รมกันครั้งหนึ่ง อีกนามเท่าไรนานิกาทั้งสามจะปลุกพร้อมกันอีกครั้ง โจทย์ข้อนี้หาคำตอบโดยวิธี นาฬิกาทั้งสามจะปลุกพร้อมกันอีกครั้งเวลา อนุชาซี้ยปลาสวยงามมา 3 ชนิด คือปลาทอง 60 ตัว ปลาเงิน 75 ตัว และปลาหางนกยูร 120 ดัว ตามลำด้บ ตั้งใจจะปล่อยลงในตู้ปลาให้ได้จำนวนมากที่สุด ผู้กะเท่า ๆ กัน ไม่เหลือเศษและไม่ปนกัน อนุชาต้องปล่อยปลาตู้ละก็ตัว โจทย์ข้อนี้หาคำตอบโดยวิธ อนุชาต้องปล่อยปลาตู้ละ คอบ มีใบอยู่ 3 เส้น ยาว 09 63 84 เซนติเมตร ถ้านำโบมาตัดแบ่งเป็นเส้น เส้นละเท่า ๆ กัน ให้ยาวที่สุดและไม่ อเศษ จะได้โบยาวเส้นละกี่เซนติเมตร และได้โปทั้งหมดกี่แจ้น โจทย์ข้อนี้หาคำตอบโดยวิธี จะได้โบทั้งหมด คอบ เด็ก 3 คนวิ่งรอบสนามแห่งหนึ่งใช้เวลาวิ่งครบรอบ 6 8 และ 12 บาที ถ้าทั้งสามคนออกวิ่งจากจุดเริ่มต้นพร้อมกัน ก 06.30 น. อีกนามเท่าไรทั้ง 3 คนจะมาพบกันที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง พบกันอีกครั้งตรงกับเวลาใด โจทย์ข้อนี้หาคำตอบโดยวิธี พบกันพร้อมกันอีกครั้งตรงกับเวลา. ตอบ นาฬิกา จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร 35, 46 , และ 57 แล้วเหลือเคษ 2 เท่ากัน คือจำนวนใด ตอบ จำนวนนับที่มากที่สุดนั้นคือ จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่ 20 , 35 , และ 60 หารแล้วเหลือเศษ 3 เท่ากัน จำนวนนับที่น้อยที่สุดนั้นคือ คอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!