ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

อ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจค่ะช่วยหน่วย 🙏🏻

คำชี้แจง : จงนำตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือมาเติมลงใน ช่องว่าง หน้าข้อความทางซ้ายมือที่ ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยพันธุกรรมหรือยืน คำี้แ : สัมพันธ์กัน .1 ลักษณะพันธุกรรมที่คู่ของยีนมีลักษณะแตกต่างกัน .2. ยืนอยู่บนโครโมโซม 3. กระบวนการที่ทำให้ยืนเข้าคู่กัน 4. ยืนที่มีโอกาสแสดงไดออกได้มากกว่า ก. ยื้นเด่น ข. เซลล์ร่างกาย ค. การปฏิสนธิ ง. เมนเคล .5. ลักษณะพันธธุกรรมที่มียีนต้อยทั้งคู่ -.6. สิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต .7. บิดาแห่งพันธุศาสตร์ จ. หน่วยพันธุกรรม ฉ. ซัตตันและโบเฟรี ของสิงมีชีวิต ช. โครโมโซม ซ. พันธุ์แท้ ณ. การสร้างเซลล์ สืบพันธุ์ .8. ยืนที่มีโอกาสแสดงได้น้อยกว่า .9. กระบวนการที่ทำให้ยืนแยกคู่กัน ญ. พันธุ์ทาง ฎ. เซลล์สืบพันธุ์ .10. เซลล์ที่มียืนเข้าคู่กัน ฎ. ยีนต้อย

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!