ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ.🤲🏻🥺🙏🏼💕

นวิชา ๒. ระดับคำ (ตอ) คเรียน ตัวอย่าง กุ่ยกุยหน้าไม้เก้อละเมอทึ่ง ฟังฟังก็เหมือนแกล้งแพร่งความอึง คิดคิดแล้วไม่ซึ้งขุ่นเคืองใจ ดูดูก็น่าหัวตัวเต้นหยาง จริงจริงฤาหนอที่ว่าสิ้นอาลัย ชะชะนาง ช่างเอาอาย ออกสายไส้ นี่นี่ใครใช้สำนวนดูควรเป็น รอนรอนสุริยะโอ้ อัสดง เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง ค่ำแล้ว รอนรอนจิตจำนง นุชพี่ เพียงแม่ เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียมเหลียว การใช้ สามารถใช้เครื่องหมาย ร่วมด้วยได้ ๒.๔ ตัวอย่าง ถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาท ไม่ควรขาดความสมัครสโมสร ในพระราชสำนักพระภูธร เหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทย เหล่าเสวกตกที่กะลาสี ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่ รักษาตนเคร่งคงตรงวินัย สมานใจจงรักพระจักรี หมายถึง ตัวอย่าง มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง บุปชาติสาดเกสรขจรลง บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน เรณูนวลหวนหอมมารวยริน พระพายพัดประทิ่นกิ่นหวาน เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์ ประสานสอดกอดหลับระงับไป หมายถึง
รัยน ใบงาน เรียนรู้คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ศิลปะการประพันธ์ แปงออกเป็นทั้งหมด ระดับ ได้แก่ ๑. ระดับ ๑.๑ การเล่น. ลางลิงลิงลอดไม้ ลางลิง แลลูกลิงลงชิง ลูกไม้ เล่นเสียง ลิงลมไล่ลมติง ลิงโลด หนีมา แลลูกลิงลางไหล้ ลอดเลี้ยวลางลาง เสียงในภาษาไทย เรื่องเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง เล่นเสียง รินรสพระธรรมแสดง ค่ำเช้า เล่นเสียง เจดีย์ระดะแซง เสียดยอด เล่นเสียง ยลยิ่งแสงแก้วเก้า แก่นหล้าหลากสวรรค์ เล่นเสียง ๑.๒ การเล่น ดูงขู่ฝูดผู้ พรูพรู สุดสู้ งสู้หนูหนูสู้ หนูรุ้งร้ หนูสู่รุง เล่นเสียง งูอยู่ รูปถั้มทู นริง ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย

คำตอบ

ใบงานที่3
1.1. การเล่นเสียงพยัญชนะ คือ พยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน สระและตัวสะกดต่างกันได้
ลางลิงลิงรอดไม้ ตอบ เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ลลิง
เรือง-รัตน์ เล่นเสียง รเรือ
ริน-รส เล่นเสียง รเรือ
ดีย์-ดะ เล่นเสียง ดเด็ก
ยล-ยิ่ง แก้ว-เก้า หล้า-หลาก เล่นเสียง ยยักษ์ กไก่ ลลิง

1.2 การเล่นเสียงสัมผัสสระ หมายถึง เสียงสระเสียงเดียวกัน ตัวสะกดเดียวกัน
ดูหนูสู่รูงู เล่นเสียงสัมผัสสระอู
กลั่น-ควัน เล่นเสียงสัมผัสสระอะ ตัวสะกด น
สาย-ปลาย สระอา ตัวสะกด ย
นรก-อก สระโอะ ตัวสะกด ก
บ้า-น่า สระอา

ได้ใบงาน3ค่ะ 😅

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!