วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.🙏🏼

ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 คะแนน อิงหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง 2560 หปกยการเรียนรู้ที่ 3 แสงและการมองเห็น ใบที่ 5 เรื่อง การหักเหของแสง จงดอบตำถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ได้ใจความสมบูรณ์ การหักเหของแสงเกิดขึ้นได้อย่างไร 3. ดัชนีหักเท (index of reftection) คืออะไร 4. ปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมด เกิดขึ้นได้อย่างไร จงอธิบาย 5. จากภาพ เราจะเห็นภาพหลอดใต้น้ำมีลักษณะโค้งงอ หรือหัก เมื่อเทียบกับส่วนของหลอดที่อยู่เหนือน้ำ นักเรียนจะอธิบาย ตามหลักการสะท้อนของแสงได้อย่างไร 6. ในการหักเหของแสง เกิดจากตัวกลางของแสงมีความหนาแน่น 7. ภาพแสดงการเกิดมุมวิกฤติ จงอธิบายว่า มุมวิกฤตคืออะไร เกิดได้อย่างไร เปลี่ยนไป จากภาพ แสดงให้เห็นถึงการหักเหของแสง ให้นักเรียน อธิบายหลักการของการหักเห และ มุมที่เกิดขึ้น ให้ถูกต้อง ได้ ใจความและสอดคล้องกับภาพที่กำหนดให้ อทาศ ความหนาแน่นน้อย 6.1 เส้นแนวตั้งฉาก ฝ่า ความหมายนมาก 6.2 เลขที่ โรงเรียน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!