แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ทุกคนคือเรางงกับโจทย์ค่า ไม่เก็ทเลยฮะ ทำไงหรอคะหาคำตอบช่วยหน่อยค่า🙏🤍🥺🥲

4. จากการค้นพบหลักฐานต่างๆ นักเรียนสามารถทราบช่วงเวลาของแหล่งโบราณคดีแต่ละแห่ง อ่านสถานการณ์ตัวอย่าง แล้วตอบคำถามที่กำหนดให้ สจกรรมที่ ๕ แหล่งสำรวจที่ ๓ กิจ เครื่องมือหินกะเทาะ กรผศิลปากรได้ส่งนักโบราณคดี ๔ คณะ ไปสำรวจแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ๔ แห่ง จากการชุดค้นได้พบหลักฐานต่างๆ ดังนี้ แหล่งสำรวจที่ 4 ชวานแหล็ก แหล่งเสำรวจที่ ๒ แหล่งสำรวจที่ การนะนเผแบบ 11 กลองมโหระทีย ได้อย่างไร ๒. แหล่งโบราณคดีแต่ละแห่งอยู่ในช่วงยุคสมัยใดบ้าง ๓. มนุษย์ในแหล่งสำรวจที่ ๓ และแหล่งสำรวจที่ ๔ มีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไร ๔. มนุษย์ในแหล่งสำรวจใดที่มีความเจริญมากที่สุด เพราะเหตุใด ๕. หากนักเรียนพบหลักฐานทางโบราณคดีในท้องถิ่น ควรทำอย่างไร เพราะอะไร
- saahe และช่วงเวลาหลัง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕6 - 24 ๕๒ สามารถแบ่งเปมิน 5ระบะ คีอ ช่วงแรก ระหว่าง1 พ. พ. ค๕๒๒ เป็นไปเพื่อรักษาแผกราช และทำให้บ้านเมืองมีความเจ้าน มีการปฏิรูปประเทศหลายๆ ด้าน การปรูปประเทศ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุดจอมเกล้าเจ้ายู่น กิจกจขน สืบค้นเหตุการ ทันสมัย การปฏิรูปประเทศในเวลา ปีแห่งเรัชดนัก ๒ มา ๑ เหตุการณ การปฏิรูปการปกครอง - การปฏิรูปกฎหมายและการศาล การปฏิรูปการคมนาคม การปฏิรูปช่วงแรก (พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๔๓๐) การปฏิรูปช่วงหลัง (พ.ศ. ๒๕๒๒ - การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ การยกเลิกธรรมเนียมหมอบคลาน การตั้งสภาที่ปรึกษา ๒ ส7า * การเลิกทาง8 การยกเลิกระบบไพร การปฏิรูปการศึกษา .ข้อความข้างต้นแสดงถึงหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อย่างไร ข้อความข้างต้นกล่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะเด่นอย่างไร ๒. บุคสมัยในข้อ ๑. ๓. ข้อความดังกล่าว การแบ่งยุคสมัยดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไร ๔. เพราะเหตุใดรัชกาลที่ ๕ จึงทรงแบ่งการปฏิรูปประเทศออกเป็น ๒ ระยะ ๔. เหตุการณ์ดังกล ๕. นักเรียนรู้สึกอ ๕. การปฏิรูปประเทศส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร การกาประิศาสตร์ โดยนำเสนอด้วยย่าง ที่แยขั้นตานยย่างขัดเผน คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษา ทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาทรือโครงงานทางประวัติศาสตร์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉