ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า คิดไม่ออกเลย ม.1นะคะ

ป้ายนิเทศคำประพันธ์ หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สงค์การเรียนรู้ อ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมที่กำหนดให้ได้ กวีสง่าแม้นมณีสาร หากเรียบกวีแล้ว เช่นดังดวงแก้ว วาวแววแพรวใส หมดจดงดงาม วับวามเนื้อใน ส่องแสงแรงไกล เลื่องลือคือมณี แต่ที่ผิดกัน แก้วอาจแตก มลายสิ้นอินทรีย์ หากชื่อกวีฝัง จวบทั้งธานี สลายเป็นผงคลี แตกดับลับไป (นายพิเชฏฐ ทาศรี)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน วิชาภาษาไทย ท ๒๒๓9 คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์จากป้ายนิเทศ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ต. ใจความสำคัญของบทประพันธ์คืออะไร ๒. ลักษณะคำประพันธ์เป็นประเภทใด ๓. อะไรคือจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง ๔ แนวคิดสำคัญของบทประพันธ์คืออะไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!