แผนการเรียน
มัธยมปลาย

วิชาวิทยาการคำนวนครับ ช่วยด้วยครับ

ระบบที่เลือก เทคโนโลยีที่เลือกมีคุณสมบัติ และตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้กับ ผู้ใช้ได้อย่างไร ระบบรถยนต์อัตโนมัติ ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลของเทคโนโลยีที่เลือกประกอบด้วยอะไร บ้าง พร้อมวาดรูปประกอบ =
ข้อมูลเข้า : ข้อมูลเข้ามีอะไรบ้างที่ต้องใช้เพื่อทำให้เกิดการทำงานได้ ข้อมูลเข้ามาจากแหล่งใดได้บ้าง เช่น ผู้ใช้ เซ็นเซอร์ หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ (เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์) ข้อมูลออก : เพื่อแสดงว่าเมื่อทำงานตามคำสั่งที่ได้รับแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร (เช่น การหักพวงมาลัย ข้อความโต้ตอบ) ให้ระบุรายละเอียดของทุก ๆ ส่วนที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้าข้อมูลออกอย่างน้อย 4 อย่าง โดยให้ใส่ข้อมูล ลงในตาราง ชนิดของข้อมูล แหล่งที่มาข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลเข้า ตัวอย่างข้อมูลออก ผู้ใช้/เซ็นเซอร์/แหล่ง รถยนต์อยู่ข้างหน้าใน ชะลอความเร็วให้เหลือ ข้อมูลภายนอก ระยะห่างระหว่าง รถยนต์ ระยะ 3 เมตร ประมาณ 30 กม./ชม. การประมวลผล : เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล จะประมวลผลแตกต่างจากมนุษย์ แต่ทุก สิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้ มนุษย์ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่อาจจะข้ากว่า ถ้าระบุข้อมูลเข้าในรายการ ด้านบน เราจะสามารถประมวลผลอย่างไร จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ระบุไว้ (เช่น ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วทำตาม คำสั่งที่เก็บไว้ในระบบ), การเก็บข้อมูล : ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ถาวรมีอะไรบ้าง ข้อมูลใดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ที่ต้องบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้อีกในภายหลัง (เช่น ขนาดของรถยนต์ คำศัพท์)
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉