ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓ คุณติดคุก ครั้งนี้ ชั่วชีวิต คุณทำผิด คิดรัก ตัวอักษร ตั้งแต่เช้า คุณถูกขัง คุณวิ่งวอน จนเข้านอน ไม่ยอมให้ ใครประกัน คุกหนังสือ คือโซ่ทอง ที่คล้องล่าม คุกหนังสือ คุกหนังสือ คุกหนังสือ คือความงาม แห่งความฝัน คือดนตรี กล่อมชีวัน คือความฝัน กักกันคุณ (แคน สังคีต) คำถามเพื่อการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล ความเป็นไปได้และความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน ๑. บทร้อยกรองเรื่องนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร ๒. บทร้อยกรองนี้มีเนื้อหาโดยสรุปว่าอย่างไร ๓. แคน สังคีตผู้เขียนบทร้อยกรองนี้ประกอบอาชีพอะไร ๔. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าผู้เขียนเหมือนคนติดคุก เพราะเหตุใด ๕ ผู้อ่านได้ข้อคิดอะไรจากบทร้อยกรองนี้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!