ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏

11:40 จ. 5 ก.ค. จ43% แบบทดสอบพินิจวรรณคดี เนื่องในกิจกรรม 34 วันจากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" เจ้าเคียดเคืองสิ่งใดไม่ไยดี มารศรีจงบอกพี่เถิดรา ข้อใดไม่มีการเคลื่อนไหว * 1 คะแนน ถึงนาวาน้อยก็ค่อยย่าง นั่งลงใกล้นางแล้วปราศรัย ขบเขี้ยวเคี้ยวกรามกระทืบบาท ร้องประกาศแก่หมู่ทวยหาญ โรมรุกบุกบันประจัญกร ราญรอนแทงฟันเป็นโกลา จึงดำริตริตรึกนึกไป จะใคร่เที่ยวป่าพนาวัน ข้อใดแสดงเวลาเหมือนกับวรรคที่ว่า "ครั้นรุ่งแจ้งแสงสุริโยทัย" 1 คะแนน พระสุริยาสายัณห์ลงไรไร ครั้นเพลงพ้นเพลตะวันชาย อรุณรางพ่างพื้นนภาแผ้ว เย็นระยับอับแสงพระสุริยา คำประพันธ์ข้อใดปรากฏชื่อพรรณไม้มากที่สุด " 1 คะแนน โต็งแต้วแก้วกาหลง บานบุษบงส่งกลิ่นอาย พิกุลบุนนาคบาน กลิ่นหอมหวานซ่านขจร พุดจีบกลีบแสล้ม พิกุลแกมแซมสุกรม ประยงค์ทรงพวงร้อย ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!