สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า ส่งคืนนี้🙏🙏🙏

เรื่อง เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ รายวิชา ส32101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากใบความรู้ที่ 3 หรือเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้ทางภูมิศาสตร์แล้วตอบดำถามให้ถูกต้อง I เลือกรูปภาพหรือภาพ รูปภาพ 1. เครื่องมือชนิดนี้ชื่อ การนำเครื่องมือชนิดนี้ไปใชงานในเรื่องอะไรบ้าง ข้อดี ข้อเสีย 2. จงอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามรูปภาพต่อไปนี้ 28'C Partly doudy carch

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!