คำตอบ

Listens
Eat
Goes
Begins ข้อนี้ไม่แน่ใจนะคะ
Makes
Work
Live
Kisses
Carries
Washes
Speak
Go
Teaches
Freezes? อันนี้ไม่แน่ใจอีกแบ้วค่ะ
Like
Go
Watch
Dries
Walk
Make
Are? อันนี้ไม่รู้เลยค่ะ56655
Is?
has
Have
Have

ถ้าประธานเป็นเอกพจน์(he she it)กริยาเติม s หรือ es นะคะ es ใช้เมื่อคำๆนั้นลงท้ายด้วย s sh ch x oนี่ในบางคำนะคะ ส่วนถ้าเป็นพหูพจน์ ใส่คำเดิมได้เลยค่ะ

Tom

ขอบคุณงับ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!