การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ต้องตอบว่ายังไงครับ😅😅

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี คำชี้แจง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อเทคโนโลยี สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ปัญหานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างไร ด้านสิ่งก่อสร้าง ชื่อเทคโนโลยี. สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ปัญหานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างไร ด้านทรัพยากร ชื่อเทคโนโลยี สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ปัญหานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!