คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

โครงสร้าง
ประธาน + ความถี่ + คำกริยา(ถ้าประธานเอกพจน์ คำกริยาอย่าลืมเติมs,es) ด้วยนะจ๊ะ

2. He sometimes plays computer games before breakfast.
3. He often meets Paul for a game of tennis on the weekend.
4. They always play tennis in the park.
5. Pete hardly ever loses a game.
6. Their friend Maria is never there to watch them. (ความถี่อยู่หลังverb to be)
7. Peter and Paul are usually happy about that.

3. โครงสร้างคำถาม ใช้ do,does มาช่วย
2. Do you sometimes go to football games?
3.Do you always watch TV after school?
4. Do you often play computer games at home?
5. Where do you usually meet your friends? (ถ้ามี wh- ให้ไว้หน้าสุดเลยนะ!)

แสดงความคิดเห็น

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!