วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

โจทย์ ปลูกพืชในพื้นที่ต่างกันในเวลาเท่ากัน
ตัวแปรต้น คือ
ตัวแปรตาม คือ
ตัวแปรควบคุม คือ
สมมุติฐาน
ช่วยหน่อยค่ะ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!